1. iakttagelse

  i`akttagelse subst. ~n ~r ORDLED: i-akt--tag-els-en
  Svensk ordbok
 2. observans

  observans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ORDLED: ob-serv-ans-en
  Svensk ordbok
 3. rön

  rön subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rön-et
  Svensk ordbok
 4. utläsa

  u`tläsa verb utläste utläst, pres. utläser ORDLED: ut--läs-er SUBST.: utläsande, utläsning
  Svensk ordbok
 5. positivism

  positivis´m subst. ~en ORDLED: pos-it-iv-ism-en
  Svensk ordbok
 6. teleskop

  teleskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tele-skop-et
  Svensk ordbok
 7. frihetsgrad

  fri`hetsgrad subst. ~en ~er ORDLED: fri-hets--grad-en
  Svensk ordbok
 8. talare

  ta`lare subst. ~n äv. talarn, plur. ~, best. plur. talarna ORDLED: tal-ar-en
  Svensk ordbok
 9. observera

  observe´ra verb ~de ~t ORDLED: ob-serv-er-ar SUBST.: observerande; observation
  Svensk ordbok
 10. drake

  dra`ke subst. ~n drakar ORDLED: drak-en
  Svensk ordbok