1. elektronskal

  elektronskal, energiintervall i en atom inom vilket elektroner kan röra sig utan energiförlust genom strålning.
 2. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 3. järv

  järv, Gulo gulo, art i familjen mårddjur.

 4. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 5. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 6. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 7. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 8. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 9. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 10. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.