1. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 2. galax

  galax är detsamma som stjärnsystem.

 3. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 4. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 5. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.

 6. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 7. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 8. cykloper

  cykloper, kykloper, i grekisk mytologi jättar med ett enda öga, placerat i pannan.
 9. dopplereffekten

  dopplereffekten, förändring i frekvens eller våglängd hos elektromagnetisk strålning eller andra vågrörelser (t.ex. ljud) vilken uppstår när strålningskällan rör sig mot eller bort från observatören.
 10. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.