1. Alexander Fleming

  Fleming, Sir Alexander,1881–1955, brittisk bakteriolog, professor vid Saint Mary’s Hospital Medical School, University of London 1928–48, professor i bakteriologi vid samma universitet från 1948.
 2. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 3. astronomi

  astronomi är den vetenskap som utforskar världsalltet, universum eller kosmos.

 4. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 5. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 6. kortslutning

  kortslutning, hopkoppling av spänningsförande ledningar i en elektrisk krets varvid en del av kretsen förbikopplas.
 7. nollhypotes

  nollhypotes, statistisk term.
 8. Uranus

  Uranus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.
 9. meteor

  meteor, ”stjärnfall”, det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten kropp, en meteoroid, från rymden med hög hastighet faller in i jordatmosfären.
 10. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.