1. anatomi

  anatomi, vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad.
 2. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 3. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 4. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 5. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 6. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 7. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 8. mörk materia

  mörk materia, materia i universum som inte sänder ut mätbara mängder ljus eller radiostrålning och därför inte kan observeras direkt, utan i stället ger sig till känna genom gravitationella effekter på omgivande materia och på ljus.

 9. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 10. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.