1. omärkt

  o`märkt adj., neutr. ~ ORDLED: o--märk-ta
  Svensk ordbok
 2. undgå

  un`dgå verb undgick ~tt, pres. ~r ORDLED: und--går SUBST.: undgående
  Svensk ordbok
 3. fördelning

  förde´lning subst. ~en ~ar ORDLED: för-del-ning-en
  Svensk ordbok
 4. upptäcka

  upp`täcka verb upptäckte upptäckt, pres. upptäcker ORDLED: upp--täck-er SUBST.: upptäckande; upptäckt
  Svensk ordbok
 5. bestick

  bestick´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-stick-et
  Svensk ordbok
 6. märka

  mär`ka verb märkte märkt, pres. märker ORDLED: märk-er SUBST.: märkande (till 1 och 2), märkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 8. väl

  1vä´l adv.
  Svensk ordbok