1. Kerstin Ekman

  Ekman, Kerstin, född Hjorth 27 augusti 1933, författare, ledamot av Svenska Akademien 1978–2018, ledamot av Samfundet De Nio 1978–86 och sedan 1993.

 2. obygd

  o`bygd subst. ~en ~er ORDLED: o--bygd-en
  Svensk ordbok
 3. hillbilly

  hillbilly, term som ordagrant avser invånare i amerikanska Söderns bergstrakter, men som sedan ca 1840 har använts som nedsättande benämning på människor i sydstaternas obygder.
 4. avkrok

  a`vkrok subst. ~en ~ar ORDLED: av--krok-en
  Svensk ordbok
 5. oländig

  o`ländig adj. ~t ORDLED: o--länd-ig
  Svensk ordbok