1. Kerstin Ekman

    Ekman, Kerstin, född Hjorth 27 augusti 1933, författare, ledamot av Svenska Akademien 1978–2018, ledamot av Samfundet De Nio 1978–86 och sedan 1993.

  2. hillbilly

    hillbilly, term som ordagrant avser invånare i amerikanska Söderns bergstrakter, men som sedan ca 1840 har använts som nedsättande benämning på människor i sydstaternas obygder.