1. oceanbottenspridning

  oceanbottenspridning, havsbottenspridning, process varigenom oceanisk litosfär glider isär vid mittoceaniska ryggar med en spridningshastighet upp till 20 cm per år.
 2. oceangrav

  oceangrav, annat namn på djuphavsgrav.
 3. Oceanus Procellarum

  Oceanus Procellarum, Stormarnas ocean, väldig lavaslätt på månens östra sida. Här finns flera framträdande strålkratrar, t.ex. Aristarchus och Kepler.
 4. oceaniska språk

  oceaniska språk, undergrupp inom den austronesiska språkfamiljen.
 5. oceanisk jordskorpa

  oceanisk jordskorpa, litosfärplatta bestående huvudsakligen av tunga basaltiska bergarter.
 6. oceaniska regionen

  oceaniska regionen, det område som omfattar djurvärlden i Polynesien (inklusive
 7. oceanograf

  oceanogra´f subst. ~en ~er ORDLED: oce-ano-graf-en
  Svensk ordbok
 8. oceanisk

  ocea´nisk adj. ~t ORDLED: oce-an-isk
  Svensk ordbok
 9. oceanografisk

  oceanogra´fisk adj. ~t ORDLED: oce-ano-graf-isk
  Svensk ordbok
 10. oceanografi

  oceanografi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: oce-ano-graf-in
  Svensk ordbok