1. Antarktiska oceanen

  Antarktiska oceanen, Södra oceanen, Södra ishavet, hav som i söder begränsas av Antarktis och i norr av Antarktiska cirkumpolarströmmens norra gräns.
 2. Indiska oceanen

  Indiska oceanen, den minsta av de tre oceanerna, belägen mellan Afrika, Asien och Australien.
 3. Södra oceanen

  Södra oceanen, annat namn på Antarktiska oceanen.
 4. Arktiska oceanen

  Arktiska oceanen, annat namn på Norra ishavet.
 5. Woods Hole Oceanographic Institution

  Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI, havsforskningsinstitut på halvön Cape Cod i sydöstra Massachusetts, USA.
 6. Intergovernmental Oceanographic Commission

  Intergovernmental Oceanographic Commission, se IOC.
 7. Scripps Institution of Oceanography

  Scripps Institution of Oceanogra­phy, havsforskningsinstitut i La Jolla, Kalifornien, som tillhör University of California.

 8. Nordiskt kollegium för fysisk oceanografi

  Nordiskt kollegium för fysisk oceanografi, NKFO, institution under Nordiska ministerrådet vars uppgift var att främja samarbetet inom fysisk oceanografi mellan universiteten i Norden, instiftad 1966.
 9. Irrawaddy

  Irrawaddy, flod i Burma; 2 150 km.
 10. atoll

  atoll, en av djupt vatten omgiven ring- eller hästskoformig korallö som mer eller mindre innesluter en grund lagun.