1. transocean

  transocea´n adj. ~t ORDLED: trans-oce-an
  Svensk ordbok
 2. världshav

  världshav [vä`rds-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: världs--hav-et
  Svensk ordbok
 3. pärlmussla

  pä`rlmussla subst. ~n pärlmusslor ORDLED: pärl--mussl-an
  Svensk ordbok
 4. pärlbåt

  pä`rlbåt subst. ~en ~ar ORDLED: pärl--båt-en
  Svensk ordbok
 5. kvastfening

  kvas`tfening subst. ~en ~ar ORDLED: kvast--fen-ing-en
  Svensk ordbok
 6. stormfågel

  stormfågel [står`m-] subst. ~n stormfåglar ORDLED: storm--fågl-ar
  Svensk ordbok
 7. kauri

  kauri [kau´-] subst. ~n ~er ORDLED: kaur-in
  Svensk ordbok
 8. hav

  hav subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hav-et
  Svensk ordbok