1. Oden

  Oden, Odin, fornisländska Oðinn, gud i fornnordisk mytologi, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.
 2. Odens jakt

  Odens jakt, i syd- och sydvästsvensk folklore namnet på dels en tolkning av ljudet från nattliga flyttfågelssträck, dels en form av en sägentyp som internationellt kallas ”den vilda jakten” eller ”kvinnojaktssägnen”, där Oden och skogsrået sekundärt blivit jägaren respektive den jagade kvinnan.
 3. Odense

  Odense, kommun i Region Syddanmark på ön Fyn, Danmark.

 4. Odensala

  Odensala, f.d. församling i Sigtuna kommun, Uppland (Stockholms län).
 5. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 6. Odenwald

  Odenwald, skogklätt bergsområde i sydvästra Tyskland, mellan floderna Main och Neckar öster om Rhen; högsta punkt är Katzenbuckel, 626 m ö.h.
 7. gyllene medelvägen

  gyllene medelvägen, begrepp som ytterst går tillbaka på Aristoteles syn på dygden som en medelväg mellan extrema ytterligheter.
 8. Salomos oden

  Salomos oden, Salomos sånger, en samling anonyma kristna sånger med djärvt och originellt bildspråk, skrivna troligen ca 100 e.Kr., ovisst på vilket språk.
 9. Sven Odén

  Odén, Sven, 1887–1934, lantbrukskemist, professor i oorganisk kemi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1920–25, föreståndare för lantbrukskemiska avdelningen vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet från 1925.
 10. Birgitta Odén

  Odén, Birgitta, 1921–2016, historiker, professor i Lund 1965–87, akademiker i Finlands Akademi från 1990; dotter till Sven Odén, syster till Svante Odén.