1. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 2. allfader

  all`fader subst. ~n ORDLED: all--fadern
  Svensk ordbok
 3. einherjar

  einherjar [ej`n-] subst., plur. ORDLED: ein--herj-ar
  Svensk ordbok
 4. dögling

  dö`gling subst. ~en ~ar ORDLED: dög-ling-en
  Svensk ordbok
 5. onsdag

  on´sdag subst. ~en ~ar ORDLED: ons--dag-en
  Svensk ordbok
 6. odon

  o`don subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: od-on-et
  Svensk ordbok
 7. blota

  blo`ta verb ~de ~t ORDLED: blot-ar SUBST.: blotande, blotning; blot
  Svensk ordbok
 8. valkyria

  valkyria [-ky´-] subst. ~n valkyrior äv. valkyrja [-ky´-] ~n valkyrjor ORDLED: val-kyri-an, val-kyrj-an
  Svensk ordbok
 9. korp

  korp [kår´p] subst. ~en ~ar ORDLED: korp-en
  Svensk ordbok