1. Freja

    Freja är en av gudinnorna i fornnordisk religion.
  2. Tyr

    Tyr är en gud i fornnordisk religion.
  3. Valhall

    Valhall är guden Odens borg i fornnordisk religion.
  4. Loke

    Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i nordisk mytologi; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.
  5. konfucianism

    konfucianism, en idétradition – benämnd efter Konfucius – som har spelat en central roll i Kinas kultur och samhällsliv under mer än två årtusenden och som har haft stor betydelse också i övriga Östasien.
  6. Völuspá

    Völuspá betyder ’Völvans spådom’ och är den första och en av de mest berömda dikterna i den poetiska Eddan.
  7. Yggdrasil

    Yggdrasil, i fornnordisk mytologi en ask i gudarnas boning Asgård.

  8. Ve

    Ve, gud i fornnordisk mytologi.
  9. Hugin och Munin

    Hugin och Munin är i den fornnordiska religionen två korpar som tillhör guden Oden.
  10. Balder

    Balder är en av gudarna i fornnordisk religion.