1. Ve

  Ve, gud i fornnordisk mytologi.
 2. Frigg

  Frigg är moderskapets gudinna i fornnordisk religion.

 3. Sleipner

  Sleipner är Odens åttafotade häst i fornnordisk religion.
 4. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 5. Audhumbla

  Audhumbla, Ödhumla, ur-kon i den fornnordiska skapelseberättelsen.
 6. Mercurius

  Mercurius, romersk gud, skyddspatron för handel och köpmän.
 7. ode

  ode, högstämd lyrik.
 8. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 9. Mimer

  Mimer, Mime, fornisländska Mímir, i fornnordisk mytologi den jätte ur vars brunn Oden hämtar visdom och till vilken han pantsätter sitt ena öga.
 10. Fenrisulven

  Fenrisulven, Fenrir, varggestalt i fornnordisk mytologi, jämte Midgårdsormen och Hel avkomma till Loke och jättekvinnan Angerboda.