1. ode

  ode, högstämd lyrik.
 2. diser

  diser, kvinnliga gudaväsen i fornnordisk mytologi, ursprungligen möjligen fruktbarhetsgudinnor, som blivit föremål för både offentlig och privat kult vid disablot.
 3. Mimer

  Mimer, Mime, fornisländska Mímir, i fornnordisk mytologi den jätte ur vars brunn Oden hämtar visdom och till vilken han pantsätter sitt ena öga.
 4. Ymer

  Ymer var en jätte i fornnordisk religion.
 5. Munin

  Munin, fornisländska Muninn, den ena av Odens korpar,
 6. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 7. Horatius

  Horatius ( Quintus Horatius Flaccus), född i december 65 f.Kr., död 27 november 8 f.Kr., det antika Roms främste lyriske skald.
 8. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.
 9. Jean-Baptiste Rousseau

  Rousseau, Jean-Baptiste, 1671–1741, fransk poet.
 10. Asa-Tor

  Asa-Tor, benämning på guden Tor som anger att han hör till asarnas gudaätt.