1. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.

 2. Krk

  Krk, ö i norra Adriatiska havet, Kroatien; 408 km 2, 14 900 invånare (2005).
 3. venushår

  venushår, adiantum, Adiantum capillus-veneris, art inom ormbunksfamiljen kantbräkenväxter.
 4. ras

  ras, undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten.
 5. sydcikoria

  sydcikoria, endiv, endive, endivia, endivsallat, Cichorium endivia, art i familjen korgblommiga växter.
 6. sparrisväxter

  sparrisväxter, Asparagaceae, familj enhjärtbladiga växter med cirka 3 000 arter fördelade på ett hundratal släkten.
 7. gurka

  gurka, Cucumis sativus, art i familjen gurkväxter.
 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.

 10. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.