1. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 2. Charlie Parker

  Parker, Charles (Charlie), ”Bird”, ”Yardbird”, född 29 augusti 1920, död 12 mars 1955, amerikansk jazzmusiker (altsaxofonist och kompositör).
 3. gummiträd

  gummiträd, paragummiträd, parakautschukträd, Hevea brasiliensis, art i familjen törelväxter.

 4. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 5. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 6. rosor

  rosor är namnet på många arter taggiga buskar med stora doftande blommor.
 7. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 8. vallmor

  vallmor, Papaver, släkte vallmoväxter med drygt 50 arter ett- till fleråriga, giftiga örter i Europa, Asien och Nordamerika, några få arter i Australien och södra Afrika.
 9. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 10. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.