1. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 2. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 3. ananas

  ananas, Ananas comosus, art i familjen ananasväxter.
 4. agave

  agave, hundraårig aloe, Agave ameri­cana, art i familjen sparrisväxter.

 5. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbi (Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.

 6. lai

  lai, medeltida fransk poetisk (monodisk-musikalisk) formtyp.
 7. gummiträd

  gummiträd, paragummiträd, parakautschukträd, Hevea brasiliensis, art i familjen törelväxter.

 8. ugli

  ugli, Citrus × aurantium (Tangelo-gruppen) ’Ugli’, sort i sortgruppen Tangelo-gruppen i familjen vinruteväxter.
 9. cikoria

  cikoria, vanlig cikoria, vägvårda, Cichorium intybus, art i familjen korgblommiga växter.
 10. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).