1. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 2. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.

 3. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 4. majs

  majs, Zea mays, art i växtfamiljen gräs.

 5. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 6. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 7. ras

  ras, undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten.
 8. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 9. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 10. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.