1. Minecraft

  Minecraft, datorspel i förstapersonsperspektiv av icke-linjär karaktär (så kallat sandlådespel), utvecklat av datorspelsföretaget Mojang AB och lanserat i fullständig version 2011.

 2. avokado

  avokado, avocado, advokatpäron, alligatorpäron, Persea americana, art i familjen lagerväxter.

 3. vaccin

  vaccin, preparat som används för att framkalla immunitet mot en viss infektionssjukdom.

 4. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 5. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 6. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 7. te

  te, Camellia sinensis (syn. Thea sinensis), art i familjen teväxter och den dryck som lagas av teblad och kokande vatten.
 8. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 9. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 10. tulpaner

  tulpaner, Tulipa, släkte liljeväxter med cirka 100 arter lökväxter på stäppmarker i Europa och Asien.