1. Wien

  Wien, huvudstad i Österrike och en av landets delstater; 415 km2, 1,8 miljoner invånare (2014).

 2. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.

 3. Korea

  Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet.
 4. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 5. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 6. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 7. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 8. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.