1. tulpaner

  tulpaner, Tulipa, släkte liljeväxter med cirka 100 arter lökväxter på stäppmarker i Europa och Asien.

 2. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 3. te

  te, Camellia sinensis (syn. Thea sinensis), art i familjen teväxter och den dryck som lagas av teblad och kokande vatten.
 4. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.

 5. solrosor

  solrosor, Helianthus, släkte korgblommiga växter med ca 70 arter storväxta, gulblommiga, ett- till fleråriga örter i Amerika, bl.a. gullsolros, höstsolros, miniatyrsolros och solros.
 6. tajga

  tajga, taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden.

 7. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.

 8. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 9. gurka

  gurka, Cucumis sativus, art i familjen gurkväxter.
 10. allusion

  allusion, hänsyftning, anspelning.