1. Escherichia

  Escherichia, släkte gramnegativa, stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 2. kultur

  kultur, odling, framodling av mikroorganismer och celler (bakterier, virus m.m.).
 3. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 4. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 5. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 6. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 7. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.

 8. morot

  morot, Daucus carota, art i familjen flockblomstriga växter.
 9. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.

 10. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.