1. vintergäck

  vintergäck, Eraʹnthis hyemaʹlisart i familjen ranunkelväxter.

 2. freesior

  freesior, Freesia, släkte svärdsliljeväxter som omfattar drygt tio arter fleråriga knölväxter med smala, svärdslika och mjuka blad och uppåtriktade, klocklika blommor i en rad på ovansidan av en nästan rätvinkligt böjd stjälktopp.

 3. purjolök

  purjolök,, Allium porrum, art i familjen amaryllisväxter.
 4. sydcikoria

  sydcikoria, endiv, endive, endivia, endivsallat, Cichorium endivia, art i familjen korgblommiga växter.
 5. prins Gustafs öga

  prins Gustafs öga, Nemophila menziesii (synonym Nemophila menziesii insignis), art i familjen strävbladiga växter.
 6. skogskornell

  skogskornell, Cornus sanguinea, art i familjen kornellväxter.
 7. strandbeta

  strandbeta, Beta vulgaris ssp. maritima, underart i familjen amarantväxter, den odlade betans vilda form.
 8. bollviva

  bollviva, Primula denticulata, art i familjen viveväxter.
 9. kumquat

  kumquat, Citrus japonica, art i familjen vinruteväxter.
 10. yuzu

  yuzu, Citrus × junos, hybrid i familjen vinruteväxter.