1. Nederländerna

  Nederländerna, eller Holland som det ofta kallas, är ett land i nordvästra hörnet av Europas fastland.

 2. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 3. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 4. avokado

  avokado, avocado, advokatpäron, alligatorpäron, Persea americana, art i familjen lagerväxter.

 5. Chile

  Chile är ett land i västra Sydamerika.

 6. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 7. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 8. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 9. livegenskap

  livegenskap innebär att bönder som arbetade på en godsägares mark inte var fria.

 10. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.