1. körvel

  körvel [çör´- äv. çör`-] subst. ~n
  Svensk ordbok
 2. libbsticka

  libb`sticka subst. ~n libbstickor el. lib`sticka ~n libstickor ORDLED: lib(b)--stick-an
  Svensk ordbok
 3. pomerans

  pomerans [-an´s äv. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: pomer-ans-en
  Svensk ordbok
 4. akacia

  aka´cia subst. ~n akacior ORDLED: akaci-an
  Svensk ordbok
 5. plommon

  plomm`on subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plomm-on-et
  Svensk ordbok
 6. fattning

  fatt`ning subst. ~en ~ar ORDLED: fatt-ning-en
  Svensk ordbok
 7. åker

  å´ker subst. ~n åkrar ORDLED: åkr-ar
  Svensk ordbok
 8. torv

  torv [tår´v] subst. ~en ORDLED: torv-en
  Svensk ordbok
 9. munk

  munk subst. ~en ~ar ORDLED: munk-en
  Svensk ordbok
 10. kultur

  kultu´r subst. ~en ~er ORDLED: kult-ur-en
  Svensk ordbok