1. terräng

  terräng´ subst. ~en ~er ORDLED: terr-äng-en
  Svensk ordbok
 2. sort

  sort [sårt´] subst. ~en ~er ORDLED: sort-en
  Svensk ordbok
 3. nejlika

  nejlika [nej´- el. nej`-] subst. ~n nejlikor ORDLED: nejl-ik-an
  Svensk ordbok
 4. lök

  lök subst. ~en ~ar ORDLED: lök-en
  Svensk ordbok
 5. vall

  vall subst. ~en ~ar ORDLED: vall-en
  Svensk ordbok
 6. bo

  1bo verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: boende
  Svensk ordbok
 7. senap

  se`nap subst. ~en ORDLED: senap-en
  Svensk ordbok
 8. böna

  1bö`na subst. ~n bönor ORDLED: bön-an
  Svensk ordbok
 9. granat

  grana´t subst. ~en ~er ORDLED: gran-at-en
  Svensk ordbok
 10. kaffe

  kaff`e subst. ~t ORDLED: kaff-et
  Svensk ordbok