1. rosor

  rosor är namnet på många arter taggiga buskar med stora doftande blommor.
 2. citronverbena

  citronverbena, Aloysia triphylla (synonym Aloysia citriodora), art inom familjen verbenaväxter.
 3. tulpaner

  tulpaner är blommor som egentligen hör hemma på Asiens torra grässlätter.
 4. mungböna

  mungböna, mungoböna, zanzibarärt, Vigna radiata (synonym Phaseolus aureus), art i familjen ärtväxter.
 5. fjärilskrasse

  fjärilskrasse, Tropaeolum [-pɛ:-] peregrinum, art i familjen krasseväxter.
 6. meyercitron

  meyercitron, Citrus × meyeri, hybrid i familjen vinruteväxter.
 7. veten

  veten, vete, vetesläktet, Triticum, släkte gräs med 28 arter hemmahörande i medelhavsområdet och västra Asien.
 8. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 9. bergenia

  bergenia, vinterblad, Bergenia crassifolia, art i familjen stenbräckeväxter.
 10. pipörter

  pipörter, Centranthus, släkte kaprifolväxter med drygt tio arter ett- till fleråriga, 50–70 cm höga örter eller halvbuskar från medelhavsområdet.