1. vin

  vin, Vitis vinifera, art i familjen vinväxter.

 2. kvickrot

  kvickrot, vitrot, Elytrigia repens, art i växtfamiljen gräs.
 3. ekologiskt lantbruk

  ekologiskt lantbruk, se ekologisk odling.
 4. energiskog

  energiskog, skog som sköts och utnyttjas för energiproduktion.
 5. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 6. amaryllisväxter

  amaryllisväxter, narcissväxter, Amaryllidaceae, enhjärtbladig växtfamilj som förekommer i tropiska och subtropiska trakter i alla världsdelar, särskilt i stäpp- och savannområden.
 7. papajaväxter

  papajaväxter, Caricaceae, familj växter med sex släkten och 34 arter småväxta träd och några jätteörter i tropiska Amerika och Västafrika.
 8. slideväxter

  slideväxter, Polygonaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 000 arter, flertalet ett- till fleråriga örter.
 9. insåningsår

  insåningsår, anläggningsår för fleråriga grödor och odlingar, t.ex. vallar.
 10. andraårsvall

  andraårsvall, vall i odling andra året efter insådd.