1. cellodling

  cellodling, odling av celler från flercelliga organismer.
 2. naheviner

  naheviner, viner från odlingarna längs floden Nahe.
 3. chilenska viner

  chilenska viner. I Chile producerades vin redan på 1500-talet, och under 1700- och 1800-talen fanns en omfattande vinexport till Europa.
 4. odlingsavfall

  odlingsavfall, rester från jordbruk, trädgård och annan odling, vilka inte återförs till odlingen genom nedplöjning eller som kompost utan måste omhändertas som avfall på annat sätt.
 5. kalljord

  kalljord, benämning inom trädgårdsbruket; odling på kalljord är detsamma som frilandsodling i motsats till odling under glas och i växthus.
 6. vattenbruk

  vattenbruk, akvakultur, odling av fisk, skaldjur och alger.
 7. vinväxter

  vinväxter, Vitaceae, växtfamilj i den tvåhjärtbladiga gruppen rosider.
 8. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.
 9. ris

  ris, Oryza, släkte gräs som omfattar 18 arter och förekommer i tropikerna.
 10. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.