1. markrofferi

  markrofferi, engelska land grabbing, att med juridiskt eller etiskt tveksamma metoder förvärva eller utnyttja ett större markområde.

 2. Jonas Alströmer

  Alströmer (före adlandet 1751 Alström), Jonas, 1685–1761, industriman och föregångare inom lantbruket, född i Alingsås; jämför släktartikel Alströmer.
 3. kontinuerlig odling

  kontinuerlig odling, inom mikrobiologin och fermentationstekniken odling av mikroorganismer i flytande medium så att ett konstant antal mikroorganismer kan tillväxa exponentiellt (balanserad tillväxt) under en lång sammanhängande period.
 4. lungpest

  lungpest, lunginflammation hos människa orsakad av bakterien Yersinia pestis, som också orsakar böldpest.
 5. bakteriekultur

  bakteriekultur, förökning (odling) av bakterier eller en ansamling av bakterier som erhållits genom odling.
 6. Gustave Flaubert

  Flaubert, Gustave, född 12 december 1821, död 8 maj 1880, fransk författare.
 7. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 8. majs

  majs, Zea mays, art i växtfamiljen gräs.

 9. kultur

  kultur, odling, framodling av mikroorganismer och celler (bakterier, virus m.m.).
 10. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.