1. brott mot griftefrid

    brott mot griftefrid, brott mot allmän ordning som innebär att någon utan tillstånd uppsåtligen t.ex. flytta, skada eller skymfligen behandla lik eller avlidens aska, öppnar grav eller att gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller gravvård.
  2. Lars Sandberg

    Sandberg, Lars, född 1955, tonsättare, musikskribent och pedagog.