1. oftalmoskop

  oftalmoskop, instrument för undersökning av ögats inre delar, framför allt ögonbottnen.
 2. oftalmoskop

  oftalmoskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: oftalmo-skop-et
  Svensk ordbok
 3. oftalmoskopi

  oftalmoskopi, fundoskopi, undersökning av ögats inre delar med oftalmoskop.
 4. oftalmoskopi

  oftalmoskopi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: oftalmo-skop-in
  Svensk ordbok
 5. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 6. ögonspegel

  ögonspegel, detsamma som oftalmoskop, instrument som används vid ögonspegling, oftalmoskopi.
 7. fysikaliska undersökningsmetoder

  fysikaliska undersökningsmetoder, sammanfattande benämning på de metoder som en läkare använder vid undersökningen av en patient och vilka bygger på vad läkaren kan se, höra, känna och lukta.
 8. synnervspapillen

  synnervspapillen, vanligen kallad papillen, den del av synnerven som bildar en ljusröd skiva (diameter 1,5 mm) i ögonbotten.
 9. ögonbotten

  ögonbotten, medicinsk benämning på den bild av ögats inre, bakre vägg som man får då ögat betraktas genom pupillen med hjälp av ögonspegel (oftalmoskop) eller kontaktglas.
 10. oftalmodynamometri

  oftalmodynamometri, metod att värdera blodcirkulationen till huvudet och ögonen genom mätning av det tryck mot ögonen som får blodflödet i artären vid synnerven att nästan upphöra.