1. myndighetsålder

  myndighetsålder, den ålder vid vilken en person blir myndig och därmed erhåller full rättslig handlingsförmåga.
 2. explicit

  explicit , om en direkt uttalad ståndpunkt.
 3. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 4. Rea Silvia

  Rea Silvia, Rhea Silvia, Ilia, i romersk mytologi dotter till Aeneas, alternativt ättling till denne och dotter till Numitor, kung i Alba Longa.
 5. ogifta sambors gemensamma hem

  ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
 6. fosfor

  fosfor hör till en grupp av grundämnen som kallas för icke-metaller.
 7. faderskap

  faderskap, den erkända relationen mellan en man och hans barn.
 8. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.
 9. ogift

  o`gift adj., neutr. ~ ORDLED: o--gift
  Svensk ordbok
 10. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.