1. Oscar I

  Oscar I (Oskar I), född 4 juli 1799, död 8 juli 1859, kung av Sverige och Norge från 1844.

 2. umbra

  umbra, gemensamt namn på flera bruna och grå samt brun- eller grönaktigt svarta jordfärger bestående av järnmanganmineral, ofta med inslag av silikater, karbonater eller sulfater.
 3. hor

  hor, i lagtext fram till 1937 könsumgänge mellan en gift och en ogift person ( enkelt hor), eller mellan två på var sitt håll gifta personer ( dubbelt hor).
 4. stiftsjungfru

  stiftsjungfru, en adelsmans ogifta dotter, som blivit inskriven i ett jungfrustift.
 5. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 6. arvsrätt

  arvsrätt, den i lag grundade rätten till arvlåtarens kvarlåtenskap som tillkommer arvingarna.
 7. mara

  mara, övernaturligt, vanligtvis kvinnligt väsen, som sades ”rida” sovande (men också hästar nattetid), varvid en svår ångest- och kvävningskänsla uppstod.
 8. Elizabeth Gaskell

  Gaskell, Elizabeth, född Stevenson, 1810–65, brittisk författare.
 9. kafé

  kafé, café, lokal där man framför allt serverar kaffe, te och läskedrycker samt bakverk och smörgåsar.
 10. statare

  statare, helårsanställd, i regel gift jordbruksarbetare på större jordbruk.