1. dräng

  dräng, en numera bortlagd benämning på en jordbruksarbetare.
 2. civilstånd

  civilstånd, enligt allmänt språkbruk en persons familjerättsliga ställning, t.ex. gift, ogift, frånskild, änkling eller änka.
 3. mö, ett numera mest skämtsamt eller i arkaiserande stil använt ord för en ung, giftasvuxen men ogift kvinna; även mera speciellt om en kvinna som inte haft sexuellt umgänge.

 4. Selman A Waksman

  Waksman, Selman Abraham, 1888–1973, rysk-amerikansk mikrobiolog, professor i mikrobiologi vid Rutgers University, New Jersey, 1940–58.
 5. garantipension

  garantipension, grundskydd för den som har låg eller ingen egen pension från inkomst- och premiepensionen.
 6. tertiärer

  tertiärer, gifta eller ogifta medlemmar av en ”tredje” orden inom Franciskanorden, Dominikanorden och Karmelitorden (alla företrädda i Sverige) samt några andra ordensfamiljer, t.ex. oblater (till skillnad från ”första” och ”andra” orden, dvs. de män respektive kvinnor som avlagt de tre klosterlöftena).
 7. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 8. ärvdabalken

  ärvdabalken, ÄB, lag med centrala regler om bl.a. arv, testamente, boutredning och arvskifte.
 9. Fredrika Bremer

  Fredrika Bremer var en författare och feminist som föddes 1801 och dog 1865.

 10. Johan Sverkersson

  Johan Sverkersson, Johan I, född 1201, död 10 mars 1222, svensk kung från 1216, son till kung Sverker d.y. Karlsson och Ingegerd Birgersdotter.