1. statare

  statare, helårsanställd, i regel gift jordbruksarbetare på större jordbruk.

 2. celibat

  celibat, frivillig sexuell avhållsamhet och avstående från äktenskap.
 3. folkkyrka

  folkkyrka, en öppen kyrkoform som teologiskt utgår från föreställningen att det kristna evangeliet riktar sig till alla människor och som ofta omfattar flertalet invånare i ett land.
 4. sedlighetsdebatten

  sedlighetsdebatten, litterär fejd i Norden under 1880-talet.
 5. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 6. barnäktenskap

  barnäktenskap, äktenskap vid vars ingående en eller båda parter var under 18 år.

 7. husbonderätt

  husbonderätt, husbondevälde, familjefaders rättigheter respektive skyldigheter gentemot dem som tillhör hans familj eller husfolk.
 8. huvudlad

  huvudlad, huvudband, prydnadsband runt huvudet, buret av den ogifta kvinnan.
 9. gesäll

  gesäll, yrkesskicklig arbetare främst inom hantverket.
 10. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.