1. sötningsmedel

  sötningsmedel, gemensamt namn för livsmedelstillsatser med söt smak, vilka får användas istället för socker (eller andra sockerarter) i vissa livsmedel, t.ex. läsk, glass och konfektyrer.
 2. Greta Garbo

  Garbo (egentligen Gustafsson), Greta, född 18 september 1905, död 15 april 1990, skådespelerska.

 3. hor

  hor, i lagtext fram till 1937 könsumgänge mellan en gift och en ogift person ( enkelt hor), eller mellan två på var sitt håll gifta personer ( dubbelt hor).
 4. Louis De Geer

  De Geer, Louis, född 18 juli 1818, död 24 september 1896, friherre, ämbetsman och politiker, ledamot av Svenska Akademien från 1862; jämför släktartikel De Geer.
 5. Oscar I

  Oscar I (Oskar I), född 4 juli 1799, död 8 juli 1859, kung av Sverige och Norge från 1844.

 6. tvångsäktenskap

  tvångsäktenskap, tvångsgifte, äktenskap för vilket det saknas samtycke från minst en av parterna. 

 7. civilstånd

  civilstånd, enligt allmänt språkbruk en persons familjerättsliga ställning, t.ex. gift, ogift, frånskild, änkling eller änka.
 8. garantipension

  garantipension, grundskydd för den som har låg eller ingen egen pension från inkomst- och premiepensionen.
 9. etylacetat

  etylacetat, ättiksyraetylester, ättiketer (äldre, oegentlig benämning) CH 3COOC 2H 5, färglös, flyktig vätska med behaglig lukt.
 10. lönskaläge

  lönskaläge, äldre benämning på könsumgänge mellan ogift man och ogift kvinna.