1. skottdag

  skottdag, dag som inskjuts i en kalender (interkaleras) för att avvikelserna mellan kalenderår och tropiskt år eller mellan kalendermånad och synodisk månad inte skall växa obegränsat under tidernas lopp.
 2. mara

  mara, övernaturligt, vanligtvis kvinnligt väsen, som sades ”rida” sovande (men också hästar nattetid), varvid en svår ångest- och kvävningskänsla uppstod.
 3. äktenskaplig börd

  äktenskaplig börd, äkta börd, äldre term för att ett barns föräldrar var gifta med varandra vid barnets avlande eller födelse (s.k. ursprunglig äktenskaplig börd) eller att de gift sig med varandra efter barnets födelse (s.k. äktenskaplig börd genom legitimation).
 4. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.
 5. ärvdabalken

  ärvdabalken, ÄB, lag med centrala regler om bl.a. arv, testamente, boutredning och arvskifte.
 6. jungfru

  jungfru, ogift manbar kvinna; sexuellt orörd kvinna (virgo intacta).

 7. arvsrätt

  arvsrätt, den i lag grundade rätten till arvlåtarens kvarlåtenskap som tillkommer arvingarna.
 8. Lena Endre

  Endre, Lena, född 1955, skådespelerska.

 9. mistel

  mistel, Viscum album, art i familjen sandelträdsväxter.
 10. dräng

  dräng, en numera bortlagd benämning på en jordbruksarbetare.