1. explicit

  explicit , om en direkt uttalad ståndpunkt.
 2. myndighetsålder

  myndighetsålder, den ålder vid vilken en person blir myndig och därmed erhåller full rättslig handlingsförmåga.
 3. ogifta sambors gemensamma hem

  ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
 4. celibat

  celibat, frivillig sexuell avhållsamhet och avstående från äktenskap.
 5. ogift

  o`gift adj., neutr. ~ ORDLED: o--gift
  Svensk ordbok
 6. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 7. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.
 8. fosfor

  fosfor hör till en grupp av grundämnen som kallas för icke-metaller.
 9. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 10. Greta Garbo

  Garbo (egentligen Gustafsson), Greta, född 18 september 1905, död 15 april 1990, skådespelerska.