1. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 2. domslut

  domslut, det i en dom ingående avgörande ställningstagandet till den fråga målet rör sig om.
 3. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 4. acklamation

  acklamation, mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.
 5. Marcel Proust

  Proust, Marcel, född 10 juli 1871, död 18 november 1922, fransk författare.
 6. sofistik

  sofistik, grekisk vishetslära under 400-talet f.Kr.
 7. Karl XIII

  Karl XIII, Carl XIII, född 7 oktober 1748, död 5 februari 1818, kung av Sverige från 1809 och av Norge från 1814 (i Norge även kallad Karl II), son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, bror till Gustav III.
 8. kassation

  kassation, inom tillverkning och handel produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning och som därför kasseras.
 9. kritik

  kritik mot någon eller något innebär för det mesta att man förklarar varför den eller det inte är bra.
 10. skolidrott

  skolidrott, organiserad idrottsverksamhet inom skolans ram.