1. omfatta

  omfatta [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--fatt-ar SUBST.: omfattande, omfattning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 2. ängslig

  äng`slig adj. ~t ORDLED: ängsl-ig
  Svensk ordbok
 3. mur

  mur subst. ~en ~ar ORDLED: mur-en
  Svensk ordbok
 4. tolerans

  tolerans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: toler-ans-en
  Svensk ordbok
 5. tumme

  tumm`e subst. ~n tummar ORDLED: tumm-en
  Svensk ordbok
 6. vad

  1vad pron.
  Svensk ordbok
 7. kort

  1kort [kårt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 8. näsa

  nä`sa subst. ~n näsor ORDLED: näs-an
  Svensk ordbok