1. kritik

  kritik mot någon eller något innebär för det mesta att man förklarar varför den eller det inte är bra.
 2. sofistik

  sofistik, grekisk vishetslära under 400-talet f.Kr.
 3. frikännande

  frikännande, vardagligt uttryck för förhållandet att rätten i ett brottmål ogillar åtalet.
 4. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 5. Axel Hägerström

  Hägerström, Axel, född 6 september 1868, död 7 juli 1939, filosof, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet 1911–33.
 6. sång

  sång, röstens användning för att ge musikaliskt uttryck genom melodi, rytm och klangfärg, oftast med text, med eller utan instrumentalackompanjemang.
 7. Anders Chydenius

  Chydenius, Anders, född 26 februari 1729, död 1 februari 1803, finländsk politisk ekonom, präst och riksdagsman; bror till Samuel Chydenius.
 8. acklamation

  acklamation, mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.
 9. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 10. Justinianus I

  Justinianus I, ursprungligen Flavius Petrus Sabbatius, född ca 482, död 14 november 565, östromersk kejsare från 527.