1. kassation

  kassation, juridisk term för handläggande i kassationsdomstol.
 2. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 3. liberum veto

  liberum veto, konstitutionell term som innebär att varje ledamot i en beslutande församling har rätt att förhindra ett beslut som han ogillar.

 4. August Sander

  Sander, August, 1876–1964, tysk fotograf, som huvudsakligen var verksam i Köln.
 5. Jörn Svensson

  Svensson, Jörn, 1936–2021, politiker (vänsterpartist), riksdagsman 1971–88, ledamot av partistyrelsen 1967–90 och ordförande i dess verkställande utskott 1987–89.

 6. Evangeliska Alliansen

  Evangeliska Alliansen, sammanslutning av evangeliska kristna (jämför evangelisk) bildad 1846 vid en konferens i London.

 7. Ulrik Scheffer

  Scheffer, Ulrik, 1716–99, greve, diplomat, riksråd, sonson till Johannes Schefferus, bror till Carl Fredrik Scheffer.
 8. invändning

  invändning, inom processrätten benämning på den processhandling varigenom svaranden försöker förta den rättsliga effekten av den eller de omständigheter som käranden åberopat som grund för sin talan.
 9. Don McCullin

  McCullin, Donald ( Don), född 1935, brittisk fotograf och fotojournalist.
 10. Hans Brask

  Brask, Hans, 1464–1538, biskop i Linköping.