1. Gerd von Rundstedt

  Rundstedt, Gerd von, 1875–1953, tysk militär, generalfältmarskalk 1940.
 2. Don McCullin

  McCullin, Donald ( Don), född 1935, brittisk fotograf och fotojournalist.
 3. George Balanchine

  Balanchine, George, egentligen Georgij Balantjivadze, 1904–83, georgisk koreograf, verksam i USA, ansedd som 1900-talets mest betydande koreograf efter Fokine.
 4. Pirate Bay-målet

  Pirate Bay-målet, ett uppmärksammat mål rörande tillgängliggörandet av upphovsrättsligt skyddat material via webbplatsen Pirate Bay.
 5. Anna Lindh-mordet

  Anna Lindh-mordet, benämning på mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003.

 6. kassation

  kassation, inom tillverkning och handel produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning och som därför kasseras.
 7. Robert Crumb

  Crumb, Robert, född 30 augusti 1943, amerikansk serieskapare.

 8. sak

  sak, inom processrätten benämning på den fråga som är föremål för prövning i en rättegång.
 9. persiflage

  persiflage, drift, gyckel.
 10. expressionistisk teori

  expressionistisk teori, filosofisk term; inom värdeteorin en teori enligt vilken värdesatser primärt har expressiv funktion, dvs. uttrycker talarens känslor av gillande eller ogillande.