1. piss

  piss subst. ~et ORDLED: piss-et
  Svensk ordbok
 2. misstycka

  miss`tycka verb misstyckte misstyckt, pres. misstycker ORDLED: miss--tyck-er SUBST.: misstyckande; misstycke
  Svensk ordbok
 3. fördöma

  fördöm´a verb fördömde fördömt, pres. fördömer ORDLED: för-döm-er SUBST.: fördömande; fördömelse (till 2)
  Svensk ordbok
 4. förbannad

  förbann´ad adj. förbannat ORDLED: för-bann-ad
  Svensk ordbok
 5. förbaskad

  förbas´kad adj. förbaskat ORDLED: för-bask-ad
  Svensk ordbok
 6. rynka

  2rynk`a verb ~de ~t ORDLED: rynk-ar SUBST.: rynkande, rynkning
  Svensk ordbok
 7. 2nå interj.
  Svensk ordbok
 8. hemlighet

  hem`lighet subst. ~en ~er ORDLED: hem-lig-het-en
  Svensk ordbok
 9. kör

  1kör [kö´r] subst. ~en ~er ORDLED: kör-en
  Svensk ordbok
 10. omfatta

  omfatta [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--fatt-ar SUBST.: omfattande, omfattning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok