1. Stig Larsson

  Larsson, Stig, född 1955, författare och regissör.
 2. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 3. expressionistisk teori

  expressionistisk teori, filosofisk term; inom värdeteorin en teori enligt vilken värdesatser primärt har expressiv funktion, dvs. uttrycker talarens känslor av gillande eller ogillande.
 4. kassation

  kassation, inom tillverkning och handel produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning och som därför kasseras.
 5. acklamation

  acklamation, mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.
 6. Innocentius X

  Innocentius X, egentligen Giambattista Pamfili, 1574–1655, påve från 1644.
 7. frikännande

  frikännande, vardagligt uttryck för förhållandet att rätten i ett brottmål ogillar åtalet.
 8. kritik

  kritik mot någon eller något innebär för det mesta att man förklarar varför den eller det inte är bra.
 9. knäckare

  knäckare (engelska cracker), datorexpert, ofta ung man, som olagligt tar sig in i välbevakade, viktiga datorsystem.
 10. privatmässa

  privatmässa, mässa förrättad enbart av prästen och en ministrant eller i närvaro av ett fåtal personer, vanlig i västkyrkan från 1200-talet (särskilt i klostren) på grund av att varje präst skulle fira sin egen mässa dagligen.