1. Thomas Simonsson

  Thomas Simonsson, född ca 1380, död 1443, biskop och skald.
 2. Gerd von Rundstedt

  Rundstedt, Gerd von, 1875–1953, tysk militär, generalfältmarskalk 1940.
 3. Don McCullin

  McCullin, Donald ( Don), född 1935, brittisk fotograf och fotojournalist.
 4. Andrej Tarkovskij

  Andrej Tarkovskij var en sovjetisk filmregissör.
 5. Anders Chydenius

  Chydenius, Anders, född 26 februari 1729, död 1 februari 1803, finländsk politisk ekonom, präst och riksdagsman; bror till Samuel Chydenius.
 6. Per Brahe

  Brahe, Per, d.y., född 18 februari 1602, död 12 september 1680, greve, ämbetsman, politiker; jämför släktartikel Brahe.
 7. akadier

  akadier, acadier, fransktalande folkgrupp i Nordamerika.

 8. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 9. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 10. expressionistisk teori

  expressionistisk teori, filosofisk term; inom värdeteorin en teori enligt vilken värdesatser primärt har expressiv funktion, dvs. uttrycker talarens känslor av gillande eller ogillande.