1. Innocentius X

  Innocentius X, egentligen Giambattista Pamfili, 1574–1655, påve från 1644.
 2. sak

  sak, inom processrätten benämning på den fråga som är föremål för prövning i en rättegång.
 3. persiflage

  persiflage, drift, gyckel.
 4. István Széchenyi

  Széchenyi, István, 1791–1860, greve, ungersk politiker.
 5. privatmässa

  privatmässa, mässa förrättad enbart av prästen och en ministrant eller i närvaro av ett fåtal personer, vanlig i västkyrkan från 1200-talet (särskilt i klostren) på grund av att varje präst skulle fira sin egen mässa dagligen.
 6. returord

  returord, ord som visar lyssnarens reaktion på vad talaren säger.
 7. Jens Jessen

  Jessen, Jens, 1854–1906, slesvigsk tidningsman och politiker.
 8. Sławomir Mrożek

  Mrożek, Sławomir, 1930–2013, polsk författare, karikatyrtecknare och dramatiker.
 9. August Sander

  Sander, August, 1876–1964, tysk fotograf, som huvudsakligen var verksam i Köln.
 10. Edward H Chamberlin

  Chamberlin, Edward Hastings, 1899–1967, amerikansk nationalekonom, professor vid Harvarduniversitetet från 1937.